Löneadministratör Sökes

För rekrytering till kund söker vi nu en positiv driven löneadministratör med intresse för att också arbeta med vissa av koncernens HR frågor. Du ansvarar för hela löneprocessen för ca 100 stycken löner både, kollektiv och tjänsteman löner. Du hämtar information ifrån system och bereder lönerna och förmedlar nödvändig redovisningsinformation till företags ekonomiavdelning.

Vidare är du delaktig i framtagande av anställningsavtal, rapportering av statistik till berörda myndigheter samt är med och utvecklar policies och rutiner gällande företagets personalfrågor.

Du som söker har erfarenhet av att arbeta med helheten i löneberedning och behärskar alla dess delar. Om du har tidigare erfarenhet ifrån skiftlöner är det meriterande.

Vi ser gärna att du har visst intresse för att arbeta med HR frågor av allmän karaktär, men du behöver inte vara specialist. Som person är du noggrann, kommunikativ och tycker om att arbeta tillsammans med övriga kollegor på ekonomiavdelningen.