Hyr personal


​​​​​​​Vi erbjuder dig och din organisation personaluthyrningstjänster inom ekonomi, administration, försäljning och IT. 

Flexibilitet och ökad effektivisering

Det finns många fördelar med att hyra in personal. Vi erbjuder våra kunder flexibilitet som möjliggör en ökad effektivisering. 

När ni hyr in personal tar ni inga risker. Ni betalar endast för den tid som vår konsult arbetar hos Er. 

Hyr först, anställ sedan

​​​​​​​
Ni kan använda er av våra tjänster vid ordinarie personals frånvaro på grund av t ex sjukdom, föräldraledighet eller vid hög arbetsbelastning. 

Ett alternativ som blir allt vanligare är "hyr först, anställ sedan". Det innebär att Ni hyr in en person från oss, och har sedan möjlighet att anställa personen efter inhyrningen. På detta sätt får Ni möjlighet att se om personen passar hos er innan ni fattar beslut om att anställa. 

Processen börjar alltid med att vi träffas och tar en kravprofil avseende den kompetens och personlighet som krävs för att kunna utföra arbetet. 

Naturligtvis har ni garanti när ni hyr genom oss. Skulle det av någon anledning inte fungera tar vi kostnadsfritt fram nya kandidater.